Maak verbinding Pieter Omtzigt, er is momentum

Het gebrek aan verbinding lijkt wel juist versplintering als gevolg te hebben. Het gevolg is daarmee tegenstrijdig aan de oorzaak. Daar waar je verwacht dat mensen die zich niet langer verbonden voelen juist verbinding zoeken, zie je in de praktijk dat mensen die de verbinding niet meer voelen zich afscheiden; de verbinding dus helemaal verbreken. In de politiek leidt dat tot ‘splinterpartijen’ die op basis van de motieven om zich af te scheiden een eigen, nieuwe groep mensen aan zich verbindt. Niets verkeerds aan, op het eerste gezicht. Totdat je kijkt naar wat er van al die nieuwe partijen, opgericht na een afsplitsing, terecht is gekomen de afgelopen 10 jaar.

Een decennia afsplitsingen

Vanaf 2010 zijn er alleen al in de Tweede Kamer 22 Tweede Kamerleden geweest die zich afgesplitst hebben van de partij voor wie zij een zetel behaalden. Absolute koploper is de PVV (7), zelf nota bene ontstaan na de afsplitsing van Geert Wilders van de VVD. De rest van de cijfers vanaf 2010: PvdA (3), VVD (2), 50+ (3), Krol/van Kooten (2), PvdD (1), FvD (3) en CDA (1)

Van afsplitsing naar meer splinters

Wanneer je verder inzoomt – nog steeds vanaf 2010 tot heden – dan kun je niet direct constateren dat veel van de afsplitsingen ook leiden tot een stabiel nieuw initiatief. Sterker, de partijen en groepen voortkomend uit afsplitsingen zijn een bron van verdere versplintering. Daarnaast lukt het veel nieuw opgerichte partijen, voortkomend uit een afsplitsing niet opnieuw zetels te bemachtigen in de Tweede Kamer. Denk aan Voor Nederland, Vrijzinnige Partij, Nieuwe Wegen en 50PLUS die wel een zetel had, maar die nam den Haan mee toen die bij 50PLUS vertrok.

Oorzaken?

Over de oorzaken kan ik geen feiten aandragen. Wel mijn veronderstellingen. Mijn hypothese is dat veel nieuw opgerichte partijen te weinig tijd nemen of krijgen om zich goed te organiseren en daarbij is mijn idee dat nieuwe partijen met regelmaat geconfronteerd worden met redelijk opportunistische nieuwkomers waardoor al snel ego’s gaan botsen. Maar, nogmaals, dat zijn mijn ideeën en geen feiten.

Pieter Omtzigt

Pieter Omtzigt is het laatste Tweede Kamerlid dat zich heeft afgesplitst en als éénmansfractie verder gaat. Daar waar ik andere afsplitsingen niet altijd gevolgd heb, het verlaten van het CDA door Pieter Omtzigt kan bijna niemand zijn ontgaan. Pieter Omtzigt heeft bij mij, en bij een groot deel van de bevolking, veel sympathie opgewekt. Na het lezen van ‘Een Nieuw Sociaal Contract’ is voor mij die sympathie omgeslagen naar positieve energie. Het moet niet alleen anders, het kan ook anders! En, er kan nu een stap gezet worden in de goede richting. Voor mij is die eerste stap geweest mij aan te melden bij een nieuwe lokale partij ‘Nieuw Sociaal’ met Pieter Omtzigt als inspiratiebron.

En daar beginnen ook direct een aantal alarmbelletjes te rinkelen. Immers, niet alleen hier in het zuid-westen van Friesland zal een partij ontstaan die geïnspireerd is op Pieter Omtzigt’s ideeën, deze partijen zullen de komende tijd overal in het land als paddenstoelen in de herfst uit de grond schieten is mijn verwachting. Met allemaal eigen leiders, eigen besturen en eigen organisatie. Wat nodig is om dit zoveel als mogelijk te stroomlijnen is een initiatief van Pieter Omtzigt.

Richt een partij op Pieter, of omarm een initiatief en bouw het samen uit. Er is nu momentum. De noodzaak om de krachten te bundelen om de bestuurlijke vernieuwing die je voorstaat te verwezenlijken is er.
Voorkom 30 zetels bij nieuwe Tweede Kamerverkiezingen zonder dat je een partij en organisatie achter je hebt staan.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.