Nieuw Sociaal: basis van een beweging

Nieuw Sociaal

Als inwoner van Súdwest-Fryslân kun je de komende gemeenteraadsverkiezingen voor het eerst stemmen op Nieuw Sociaal. Voor een nieuw sociaal contract. Voor een gemeentelijke ombudsman. Voor een politieke partij die het gedachtegoed van Pieter Omtzigt niet alleen in woord heeft omarmd, maar voor wie Omtzigts ‘Een nieuw sociaal contract‘ de basis is onder haar bestaan. Inwoners van de gemeente SWF reageren heel positief op deze nieuwe partij.

Nieuw Sociaal is opgericht met het gedachtegoed van Pieter Omtzigt als fundament. Nieuw Sociaal is nu nog een lokale partij die meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen van Súdwest-Fryslân. Bij mij bestaat geen enkele twijfel dat Nieuw Sociaal geen lokale partij zal blijven. Nieuw Sociaal staat aan de basis van een nationale beweging die op gang gaat komen. En wellicht niet allemaal onder één vlag, misschien niet allemaal met dezelfde naam. Maar wel met hetzelfde doel: bestuurlijke vernieuwing en herstel van het contact met de burger.

Bestuurlijke vernieuwing moet op alle niveaus

Uiteraard kun je veel doen aan bestuurlijke vernieuwing als lokale partij. Zo wil Nieuw Sociaal een gemeentelijke ombudsman bij onrechtvaardigheden. Ook is Nieuw Sociaal voor een ‘Raads-Breed-Akkoord‘ na de gemeenteraadsverkiezingen. Dat betekent dat er dus gebroken wordt met de traditie dat de grootste partij uitzoekt met wie er de komende vier jaar ‘geregeerd’ gaat worden.
Er zijn echter ook heel veel zaken waar de gemeente geen invloed op heeft. De decentralisatie (WMO, Jeugdzorg) heeft bijvoorbeeld de uitvoering van die taken bij de gemeenten belegd, maar zonder de benodigde politieke speelruimte.
Rechtsgeleerde Elzinga daarover in de Leeuwarder Courant:

Gemeenten hebben de afgelopen tien, vijftien jaar veel extra bevoegdheden kregen. Deze decentralisaties, zoals het sociaal domein, zijn vooral uitvoerende taken. Er is geen politiek op te bedrijven, maar het omhelst wel meer dan de helft van een gemeentebegroting. Dat bedreigt het politieke stelsel.

Menselijke bouwstenen

Een boek is mooi, en kan een hele sterke onderligger zijn voor het streven naar een Nieuw Sociaal Contract. Maar het zijn de mensen die een nieuw sociaal contract met elkaar moeten afsluiten. Nieuw Sociaal is de enige partij in Nederland die ‘Een nieuw Sociaal contract’ van Omtzigt als onderlegger heeft en kan juist daarom geen lokale partij blijven. Er zal een grotere, landelijke beweging nodig zijn om bestuurlijke vernieuwing echt vorm en inhoud te geven.
Dat die beweging er gaat komen staat voor mij vast.

De voorstellen van Pieter Omtzigt

Op zijn website publiceerde Pieter Omtzigt een samenvatting van een manifest. Het is een aanrader deze samenvatting in zijn geheel te lezen, en nog beter: lees zijn boek. In het manifest worden worden de volgende voorstellen toegelicht:

  1. Het schrappen van het verbod op toetsen van wetten aan de Grondwet
  2. Serieus nemen van de opdracht in de Grondwet
  3. De rechtsbescherming op orde brengen
  4. Een nieuw kiesstelsel
  5. Verbetering van de wetgeving
  6. Hervormingen van de ambtelijke dienst
  7. Onafhankelijk toezicht
  8. Luisteren naar échte, gewortelde maatschappelijke organisaties
  9. Modellen moeten openbaar worden
  10. Archieven moeten op orde komen

Jij staat centraal bij Nieuw Sociaal!

Sluit je aan! Stem 16 maart Nieuw Sociaal. Steun de bestuurlijke vernieuwing.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.