De kiezer heeft gesproken, maar wat heeft de kiezer eigenlijk gezegd?

De gemeenteraadsverkiezingen 2022 zijn voorbij. De stemmen zijn geteld. De zetels zijn verdeeld. Feestvieren, rouwverwerking, coalitie oppositie en door. Zoals altijd. En dat is nu precies het probleem. De kiezer heeft gesproken, maar wat de kiezer nu eigenlijk gezegd heeft wordt door iedereen naar eigen behagen ingevuld en groot deel van de boodschap wordt simpelweg genegeerd.

Wat zegt de kiezer?

De kiezer heeft – in mijn beleving – door massaal niet te stemmen een duidelijke boodschap afgegeven namelijk: jullie doen maar. Slechts 55,6% van de stemgerechtigden in SWF brachten hun stem uit. Dat betekent dat 44.4%, ofwel ruim 32.000 stemgechtigde inwoners niet gestemd hebben. Voor het beeld; dat is het totale inwonersaantal van Bolsward, en dan maal drie! De kiezer heeft het opgegeven. Er is geen verbinding. Er is geen gevoel van invloed te hebben op wat er in de gemeente gebeurt.

We gaan de verbinding met de inwoner herstellen!

Herstel van het contact met de inwoners. Dat stond volgens mij in de verkiezingsprogramma’s van alle partijen. In de laatste verkiezingskrant (Bolswards Nieuwsblad 10 maart) gaven alle partijen aan dat zij zichzelf de opdracht geven die verbinding de komende raadsperiode te gaan herstellen. Wonderlijk is evenwel dat, op D66 na, géén van die partijen – ook Nieuw Sociaal niet – op de vraag ‘wat had beter gekund de afgelopen raadsperiode’ als antwoord ‘het contact met de burger’ geeft.
De kiezer heeft door niet te gaan stemmen in mijn ogen onder andere gezegd niet meer in mooie beloftes te geloven, en daden te hebben gemist.

Nieuw Sociaal

Nieuw Sociaal is dankbaar voor de twee zetels. Nieuw Sociaal heeft als enige partij in SWF het herstellen van het contact met de inwoners in het DNA. Het is een van de pijlers waarop de partij is (of beter: wordt) gebouwd.
Waarom Nieuw Sociaal slechts twee zetels wist te bemachtigen is een heel interessante vraag. Ik houd het er op dat de burger niet meer zo snel valt voor praatjes en mooie beloftes, maar eerst maar eens daden wil zien.
Daden waaraan Nieuw Sociaal nog niet kan refereren. Daarvoor bestaat zij te kort.

Wat daarnaast ook niet mag worden onderschat is dat mensen die op Nieuw Sociaal hebben gestemd voor een deel ook tégen het CDA hebben gestemd. Zoals een inwoner mij vertelde: “Ik heb op jullie gestemd, maar dat was vooral strategisch. De macht van het CDA in SWF moest gebroken worden.”

De opdracht van Nieuw Sociaal

De opdracht van Nieuw Sociaal is om nu niet alleen in woord maar vooral in daad te laten zien dat zij de verkiezingsbeloften waar gaat maken. Niet door zich nu primair te focussen op het centrum van de macht; de raad, een coalitie, oppositie of komende Statenverkiezingen.

Nieuw Sociaal zal nu met een plan moeten komen waarin duidelijk wordt hoe zij de burger gaat betrekken en de mening van de burger gaat ophalen. Nieuw Sociaal zal de aandacht moeten richten op het werven van een achterban. Nieuw Sociaal zal met haar eigen bestuurscultuur een voorbeeld moeten worden voor andere partijen.
Nieuw Sociaal zal vooral oude politieke en bestuurlijke gewoonten, aangeleerd in het verleden moeten afzweren. Vernieuwing begint altijd bij jezelf en kan nooit slechts een eis aan de ander zijn.
Dan pas kom je in de buurt van een passende reactie op de boodschap die de kiezer ons zo duidelijk heeft gegeven. Dan pas is er een kans dat volgende keer niet slechts zetels worden behaald, maar vertrouwen door de kiezer wordt afgegeven.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.